Nowości

Nowości

Nowa matryca VAT- kody CN

nie podoba mi sięsłabyśrednidobrybardzo dobry (brak ocen)

Już od 1 lipca 2020 roku będą obowiązywać nowe zasady klasyfikacji towarów (kiedyś PKWiU) i usług oraz ustalania ich stawek VAT.

 

Zmiany te wprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) i skutkują sporymi zmianami w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż.

Pierwsza zmiana nastąpi w obrębie kodów PKWiU które zastąpione zostają kodami CN w zakresie towarów, natomiast w odniesieniu do usług obowiązywać będą kody PKWiU z roku 2015.

Prawidłowy kod CN będzie warunkować prawidłowe przypisanie stawki VAT do kartoteki na dokumencie handlowym.

Systemy ERP Streamsoft Pro / Prestiż zostały również wyposażone w mechanizmy grupowych zmian na kartotekach w zakresie zastąpienia kodów PKWiU kodami CN.

Systemy zostały rozbudowane o słownik kodów CN który zawiera między innymi :

  • kod CN,
  • nazwę
  • rok obowiązywania.

Jako że nadzór na kodami sprawuje Komisja Unii Europejskiej, która co roku publikuje aktualną strukturę Nomenklatury Scalonej. Z tego powodu bardzo istotnym polem jest właśnie rok obowiązywania które to pole pozwoli a późniejsze aktualizacje słowników kodów CN.

słownik kodów CN

 

Systemy ERP Streamsoft Pro i Prestiż zostały rozbudowane o dodatkowe mechanizmy pozwalające na szybką i skuteczną aktualizację kartotek towarowych poprzez mechanizmy :

  • Importu danych z plików zewnętrznych
  • Grupowego przypisania kodów CN  na podstawie kodów PKWiU

zmiana pkwiu na kod cn

 

Pełny opis nowych mechanizmów systemu oraz instrukcja od kiedy i jak sprawnie wdrożyć nowe kody CN znajdą Państwo na stronach producenta  systemu Streamsoft Prestiż.