Nowości

Nowości

Kadry i Płace -zmiany w rozliczaniu kwoty wolnej

nie podoba mi sięsłabyśrednidobrybardzo dobry (brak ocen)

Już od 1 stycznia 2017  ulegnie zmianie sposób obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

 Płatnicy i podatnicy rozliczą kwotę wolną od podatku ostatecznie dopiero w zeznaniu rocznym. To efekt zmian prawnych w nowelizacji ustawy o PIT zmieniający kwotę wolną od podatku według nowych zasad.

Pracownik przed pierwszą wypłatą w roku 2017 złoży u pracodawcy oświadczenie PIT-2, wówczas pracodawca będzie zobowiązany co miesiąc pomniejszać zaliczkę na PIT o kwotę 46,33 zł (która jest 1/12 kwoty 556,02 zł). Będzie tak do miesiąca, w którym wynagrodzenie pracownika będzie opodatkowane według stawki 18 proc., czyli gdy roczne dochody nie przekroczą 85 528 zł. Jeśli dochody pracownika przekroczą tą kwotę zastosowanie znajdzie stawka 32 proc., wtedy pracodawca musi zaprzestać pomniejszania zaliczki na PIT. Oznacza to, że sposób wyliczania zaliczek na PIT w odniesieniu do pracowników, których roczny dochód przekroczy kwotę 85 528 zł, ulegnie zmianie.

Wyjątki w naliczaniu kwoty wolnej w 2017 roku.

Znalazły się także w nowelizacji wyjątki od poboru zaliczek, przewidziane są dwa wyjątki. Pierwszy z nich funkcjonuje już obecnie. Dotyczy podatników, którzy złożyli oświadczenie, że za dany rok zamierzają opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotni rodzice.  pracodawca pomniejsza zaliczki o kwotę 46,33 zł lub nie w zależności od przewidywanego dochodu pracownika.

Drugi wyjątek,  mieć będzie miejsce wtedy gdy pracownik będzie miał prawo złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę 85 528 zł. Począwszy od następnego miesiąca, pracodawca nie będzie  pomniejszał jego zaliczek o jedną dwunastą kwoty wolnej.

zmiany w prawie

Jak odliczać kwotę wolną prowadząc działalność gospodarczą.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą prawo do odliczania kwoty wolnej od podatku mają tylko przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej. Obowiązek wpłacania zaliczek miesięcznych powstanie począwszy od miesiąca, w którym dochody przekroczyły 3 091 zł, ten sam model rozliczeń dotyczy podatników wpłacających zaliczki uproszczone i kwartalne.
Oznacza to że zaliczki na PIT osób prowadzących pozarolniczą działalność nadal będą wyliczane na dotychczasowych zasadach.

Niezależnie od sposobu obliczania i pobierania zaliczek w trakcie roku podatkowego całkowite rozliczenie kwoty wolnej nastąpi w zeznaniu rocznym.

Formularz kontaktowy

  • Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach uzyskania kontaktu przez firmę IXION sp z o.o.  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 45b oraz na otrzymywanie na podane dane kontaktowe, informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Szczegóły dotyczące zakresu czynności związanych z przechowywaniem danych osobowych na stronie o RODO : http://www.ixion.pl/obowiazek-informacyjny/