Nowości

Nowości

Dofinansowanie dla firm MŚP Śląskie

nie podoba mi sięsłabyśrednidobrybardzo dobry (brak ocen)

DOFINANSOWANIE DLA FIRM MŚP

z programu 3.2 Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło własnie nabór w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

W ramach projektów można zgłaszać:

 • Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu 3.2 „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”. Dofinansowanie zostanie przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie ?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony już od 29 grudnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r.

Szczegóły znajdą Państwo również na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 

Jakie koszty można sfinansować ze środków Unijnych ?
 • koszty nabycia nowych środków trwałych(w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i dostosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu)
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania ERP (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i dostosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia pracowników, );
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora
 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu;
  kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu
 • koszty szkoleń, usług doradczych i promocji

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani działaniem, które może wspomóc inwestycję w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu  z naszymi specjalistami

Formularz kontaktowy

 • Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach uzyskania kontaktu przez firmę IXION sp z o.o.  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 45b oraz na otrzymywanie na podane dane kontaktowe, informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Szczegóły dotyczące zakresu czynności związanych z przechowywaniem danych osobowych na stronie o RODO : http://www.ixion.pl/obowiazek-informacyjny/