Blog

BLOG

Streamsoft PRO

Data publikacji: 08.10.2018

Streamsoft PRO zintegrowany system informatyczny w firmie handlowej

 

Streamsoft PRO jest wielo-modułowym system informatycznym, przeznaczonym dla firm handlowych, hurtowni oraz biur rachunkowych.

Poszczególne moduły systemu zapewniają optymalne pokrycie procesów biznesowych w codziennej pracy firm. Przyjazny i nowoczesny interfejs ułatwia korzystanie z programu i sprawia, że pracownicy w krótkim czasie sprawnie posługują się nim w codziennej pracy.

Bogaty zestaw funkcjonalności które zaspakajają potrzeby większości firm handlowych.

To niewątpliwa zaleta systemu Streamsoft PRO, który za przystępną cenę oferuje możliwości oferowane w dużych systemach klasy ERP.
Stały rozwój systemu przez polskiego producenta, to nie tylko szybkie dostosowywania programów do zmieniających się przepisów prawnych, ale jest wynikiem konsekwencji  realizowanej polityki producenta firmy Streamsoft.

prosty interfejs streamsoft

 

 

System Streamsoft PRO umożliwia

 

Zarządzanie magazynami i łańcuchami dostawców a także koordynację przepływów informacyjnych i gromadzenie ich w jednej bazie danych. Zbudowany jest z szerokiej gamy modułów, wspomagających pracę we wszystkich obszarach biznesowych firmy:

  • księgowości,
  • kadr i płac,
  • sprzedaży i marketingu,
  • zaopatrzenia i zakupów,
  • w gospodarce magazynowej
  • serwisie.

W Streamsoft PRO dostępna jest także funkcjonalność Produkt, która umożliwia kompletację wyrobów na podstawie prostych receptur (uproszczona produkcja), wystawienie zleceń kompletacyjnych i rozliczanie surowców.

 

streamsoft pro

 

Krótki czas wdrożenia

 

Streamsoft PRO dzięki modułowej budowie umożliwia szybkie wdrażanie wszystkich lub wybranych elementów. Czas wdrożenia jest krótki od 1 do 3 miesięcy i zależy od:

  • wielkości twojej firmy,
  • wybranych funkcjonalności które będą wdrażane,
  • dobrej współpracy w ramach projektu wdrożeniowego,

Technologia

 

Do przetwarzania danych gromadzonych w systemie Streamsoft Pro wybrano nowoczesną, relacyjną bazę SQL w architekturze klient-serwer.
Technologia klient-serwer jest gwarancją wysokiej odporności bazy danych na awarie.
Wybrane rozwiązanie bazodanowe umożliwia wysoką zdolność przetwarzania bardzo dużej ilości danych.
Dane przechowywane w Streamsoft PRO mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firm trzecich takich jak: Microsoft, np. Excel, Access oraz innych.

Jakie jeszcze zadania realizuje system o wiele tańszy niż ERP Streamsoft Prestiż, czy przejście na system ERP będzie później możliwe.

 

ixion kontakt

 

Formularz kontaktowy

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez IXION sp z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 45b oraz na otrzymywanie na podane dane kontaktowe, informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Szczegóły dotyczące zakresu czynności związanych z przechowywaniem danych osobowych na stronie o RODO : http://www.ixion.pl/obowiazek-informacyjny/