Blog

BLOG

Matryca stawek VAT

Data publikacji: 29.06.2020
nie podoba mi sięsłabyśrednidobrybardzo dobry (brak ocen)

Nowa matryca stawek VAT

Już od 1 lipca 2020 zmieni się klasyfikacja towarów i usług na potrzeby VAT. Zamiast dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU , w zakresie stawek podatkowych będziemy posługiwać się kolejno:

  • dla towarów – kodami Nomenklatury Scalonej (ang. Combined Nomenclature, w skrócie CN ) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
  • dla usług – kodami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU, ale w wersji z 2015 roku)

Zmiany w oznaczeniach dotyczą takżę rolników. Poszerzony zostaje katalog produktów rolnych. Teraz do tej grupy zaliczać się będą wszystkie towary pochodzące z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób inny niż przemysłowy.

Po co wprowadzane są zmiany w PKWiU

Zmiany mają na celu uproszczenie i ujednolicenie systemu stawek VAT, co ma zapewnić podatnikom przejrzystość i jasność w stosowaniu przepisów o VAT.

Zgodnie z założeniem, system kodów CN dąży do objęcia w jak najwyższym stopniu jedną stawką całych grup towarowych. Wg. ustawodawcy zdecydowanie „odchudzi” to wykazy opodatkowanych towarów i usług oraz służyć będzie generalnemu (poza nielicznymi wyjątkami) obniżeniu stawek.

Co to takiego WIS

WIS, czyli Wiążąca Informacja Składkowa to decyzja administracyjna, która najkrócej mówiąc, została obmyślona po to, by ułatwić stosowanie nowych przepisów dot. stawek i zapewnić vatowcom odpowiednią ochronę.

Co zawiera i dla kogo jest wiążąca?

Ta decyzja administracyjna będzie zawierać:

  • opis towaru/usługi lub kilku towarów/usług składających się na jedno świadczenie
  • ich klasyfikację
  • właściwą stawkę VAT

WIS wiąże organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem.

Z ochrony WIS będą mogli także korzystać inni podatnicy […] W tym przypadku ochrona ta będzie mieć taki sam charakter, jak ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie Ordynacji podatkowej.

Od kiedy ochrona WIS będzie działać ?

O Wiążącą Informację Składkową można występować już od 1 listopada 2019 r., trzeba jednak mieć na uwadze, że akt dotyczy stanu prawnego, który będzie obowiązujący od 1 lipca 2020 r.

Ile kosztuje Wiążąca Informacja Składkowa

Tu zaskoczenie bo niewiele, opłata za wniosek o wydanie WIS to 40 zł.

Jednak- uwaga! – jeśli w ocenie wnioskodawcy, decyzja będzie dotyczyć kilku towarów/usług, kwotę tę mnożymy x każdą z nich. Dodatkowym opłatom będą także podlegać ewentualne dodatkowe badania lub analizy konieczne do przeprowadzenia, rzecz jasna w zakresie przedmiotu danego wniosku.

 

Szczegóły dotyczące nowej Matrycy stawek VAT dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów
https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/matryca-stawek-vat/

Dowiedz się jak wdrożyć nową matrycę VAT w swojej firmie

Formularz kontaktowy

  • Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach uzyskania kontaktu przez firmę IXION sp z o.o.  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 45b oraz na otrzymywanie na podane dane kontaktowe, informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Szczegóły dotyczące zakresu czynności związanych z przechowywaniem danych osobowych na stronie o RODO : http://www.ixion.pl/obowiazek-informacyjny/