Blog

BLOG

e-sprawozdanie jak je sporządzić

Data publikacji: 16.01.2019
nie podoba mi sięsłabyśrednidobrybardzo dobry (6 głosów, średnio: 4,50 z 5)

E-Sprawozdanie to wymóg opracowany przez Ministerstwo Finansów.

Od 01.10.2018 roku Ustawodawca wprowadza zmiany w sposobie przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS.

Zgodnie  obowiązującymi przepisami wszystkie przedsiębiorstwa podlegające pod KRS muszą sporządzić dokument  sprawozdawczy od tego roku w postaci elektronicznej (format XML) .  Opatrzony powinien on zostać podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Obsługa sprawozdań finansowych w formie elektronicznej wiąże się więc koniecznością wykorzystania oprogramowania informatycznego.

e-sprawozdanie w systemie ERP – jak je sporządzić

Nasi partnerzy przygotowali oprogramowanie które wspomaga przedsiębiorców w spełnieniu obowiązku sprawozdawczego które obowiązuje od bieżącego roku.

e-sprawozdanie finansowe to przede wszystkim :

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
 • Zestawienie zmian w kapitale
 • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
 • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
 • Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego
 • Załączniki (noty i objaśnienia)

e-sprawozdanie w Streamsoft Prestiż

Funkcjonalność e-Sprawozdanie w systemach Streamsoft PRO i Streamsoft Prestiż pozwalają na złożenie różnych wariantów sprawozdań finansowych, odpowiednio dla:

 • mikro przedsiębiorstw,
 • małych i dużych firm
 • organizacji pozarządowych (NGO).

pomoc w e-sprawozdaniu na stronie producenta

Comarch e-Sprawozdania

W aplikacji Comarch Optima e-Sprawozdania dostępne są następujące możliwości:

 • informacja wprowadzająca do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • wykaz zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych;
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.

Comarch e-sprawozdania pozwala tworzyć sprawozdanie w wymaganym formacie – XML.

 

producent udostępnia wersję demo

 

Wszyscy nasi partnerzy gwarantują systematyczny rozwój narzędzi do e-sprawozdawczości w formacie elektronicznym, zawsze zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami . Wprowadzane będą także zmiany wpływające na zwiększenie komfortu użytkowania.

 Gwarantując zawsze wygodę i sprawność e-sprawozdań, bez ryzyka pomyłek!

Nie masz jeszcze e-sprawozdań do swojego systemu ERP Streamsoft Prestiż, Comarch – zadzwoń lub napisz.

Formularz kontaktowy

 • Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach uzyskania kontaktu przez firmę IXION sp z o.o.  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 45b oraz na otrzymywanie na podane dane kontaktowe, informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Szczegóły dotyczące zakresu czynności związanych z przechowywaniem danych osobowych na stronie o RODO : http://www.ixion.pl/obowiazek-informacyjny/