fbpx

Blog

BLOG

Planowanie produkcji

Data publikacji: 21.02.2018
nie podoba mi sięsłabyśrednidobrybardzo dobry (4 głosów, średnio: 4,75 z 5)

Planowanie produkcji, ma na celu określenie wielkości wolumenu produkcyjnego, który winien zostać wykonany w określonym przedziale czasu, założenia planistyczne podlegają zaś na nieustannym monitoringu procesu po kątem zdolności do przerobu.

Jeżeli spojrzymy na to zadanie czysto zdroworozsądkowo, należy zdać sobie sprawę, że ciągłe planowanie i monitorowanie działań produkcyjnych jest konieczne, by utrzymać ciągłość procesu na zadanym poziomie.

Wśród głównych celów planowania wymienić należy najlepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa przy minimalizacji przestojów i przezbrojeń przy utrzymaniu optymalnych stanów magazynowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że planowanie produkcji jest zagadnieniem, które zdecydowanie wykracza poza obszar hali produkcyjnej.

Proces planowania powinien być związany z tworzeniem strategii działania całego przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż jest on nierozerwalnie związany z całą organizacją od sprzedaży po gospodarkę magazynową.

Czy możliwe byłoby układanie planu produkcyjnego — obejmującego dłuższy okres planowania — bez wzięcia pod uwagę trendów sprzedażowych czy też ustalonego planu sprzedaży?  Otóż Nie!

Trzeba pamiętać że planowanie produkcji to nie tylko maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych naszego przedsiębiorstwa, ale bardzo złożony proces realizujący określoną strategię biznesową firmy.

Od strategii do planu produkcji

 

Mówiąc inaczej, nasz plan produkcji to przede wszystkim spójny proces  z założoną strategią działań przedsiębiorstwa produkcyjnego.  Jak prawidłowo podejść do tego tematu  — na początek zakładana prognoza sprzedaży, którą przygotowuje się zwykle przez pion sprzedaży i marketingu . Przy tworzeniu takiej prognozy uwzględnić trzeba m.in.:

 • przeprowadzone analizy rynku i działań konkurencji,
 • plany rozszerzenia oferty i nowe produkty,
 • plany działań marketingowych

Przygotowane w ten sposób prognozy są podstawą do opracowania, bardziej precyzyjnego planu sprzedaży które powstają zwykle w działach handlowych.

W firmach o profilu produkcyjnym jest on zazwyczaj podstawą do rozplanowania całych planowanych przychodów w ciągu roku. Przy jego przygotowywaniu analizuje się także statystyczne dane z okresów poprzednich oraz zakładany poziom rozwój przedsiębiorstwa.

Kolejnym trzecim już stopniem szczegółowości w planowaniu jest strategiczny plan produkcji , w nim liczą się już tylko konkrety, a jest to pytanie

ile, na kiedy i jakich produktów trzeba wyprodukować”.

 

Mimo że te trzy grupy planów są ze sobą tak bardzo związane, to w dla kierownika produkcji plan sprzedaży jest za ogólny i nieprzydatny. Sprzedaż jest jedynie w stanie podać mu szacunkową wartość zbytego towaru niejednokrotnie na poziomie mocno ogólnym.

Jak zrobić dobry plan produkcji

 

 

Choć, jak wynika z przytoczonych wcześniej faktów , poszczególne plany różnią się od siebie jeśli chodzi o ich przeznaczenie i stopień szczegółowości, to razem tworzą one  podstawy procesu planowania i są ze sobą trwale powiązane, tak jak poszczególne działy firmy produkcyjnej: od marketingu przez sprzedaż, wydziały produkcyjne a na magazynach kończąc.

Właśnie takie wspólne i wielopłaszczyznowe planowanie, nazywamy planowaniem zintegrowanym. Polega ona właśnie na pełnym zaangażowaniu wszystkich kluczowych działów przedsiębiorstwa w tworzeniu strategii planowania przedsiębiorstwa produkcyjnego.

 

Jak wdrożyć zintegrowany plan produkcji

 

Wdrożenie do realizacji takiego zintegrowanego planu produkcji możliwa jest dzięki koordynacji priorytetów w oparciu o możliwości produkcyjne. Do priorytetów możemy zaliczyć:

 • Planowanie Sprzedaży i Operacji (Sales and Operations Planning) — planowanie w szerokim horyzoncie czasowym .Plan tworzony jest dla grup produktowych w układzie miesięcznym w horyzoncie obejmującym od jednego do trzech lat.
 • Główny plan produkcji  (Master Production Scheduling)—  horyzont planistyczny obejmujący zakres ośmiu tygodni. Plan tworzony zwykle dla wybranych wyrobów, w układzie tygodniowym. MPS pobiera z planu S&OP informacje i przekazuje je do planu MRP. MPS monitoruje aktualny popyt, przekazuje informacje korygujące do S&OP.
 • Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning), podobnie jak w MPS, horyzont planistyczny obejmuje zakres 8 tygodni. Planowene są potrzeby materiałowe oraz półprodukty. MRP uszczegóławia Zgrubne planowanie zdolności (Rough-cut Capacity Planning) ,wykonaną na poziomie MPS.
  Głównym celem dla planu MRP jest doprecyzowanie zapotrzebowania na zasoby.

Dobry plan to plan realny do wykonania

 

Zintegrowany plan produkcji umożliwia realizację wszystkich grup i wydziałów przedsiębiorstwa nastawionych na ciągły rozwój. S&OP to narzędzie usprawniające planowanie i zarządzanie asortymentem.

Otwartym pozostaje pytanie: jak w praktyce zrealizować wszystkie założenia planowania zintegrowanego ? Arkusze Excel jak pokazują przykłady niektórych naszych klientów dają duże możliwości jednak to zadanie wydaje się nie realizowalne . Po pierwsze, są każdy plan powstaje osobno indywidualnie w każdym z działów biorących w nim udział.

Po  drugie, w Excelu pracujemy na danych uzupełnianych okresowo importowanych z innych źródeł lub wprowadzanych ręcznie, zasadniczym problemem jest tu ich aktualność i spójność. Po trzecie, używając arkuszy Excel nie możemy przeliczać danych w odniesieniu do danych z okresów historycznych (nie zawsze wcześniejsze dane są w tych samych formatach).

 

mrp 2

 

 

ERP w służbie dobrego planowania

 

Zaprzęgając do pracy narzędzie specjalnie stworzone do zarządzania produkcją takie jak Streamsoft Prestiż, nie musimy się martwić o dostęp do poprawnych danych, zarówno z okresów bieżących jak i archiwalnych.

Trendy z lat ubiegłych, aktualna sprzedaż, zapasy i stopień realizacji produkcji to dane do analizy których system został zaprojektowany. Mamy też bieżący dostęp do technologii i surowców czyli do wszystkich danych niezbędnych, by móc planować we wszystkich dostępnych wymiarach.

 

ixion kontakt

 

 

Formularz kontaktowy

 • Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach uzyskania kontaktu przez firmę IXION sp z o.o.  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. Radlińska 45b oraz na otrzymywanie na podane dane kontaktowe, informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Szczegóły dotyczące zakresu czynności związanych z przechowywaniem danych osobowych na stronie o RODO : http://www.ixion.pl/obowiazek-informacyjny/